Zadar, Sutomiška 3

Zadar je grad iznimne 3000-ljetne povijesti i izuzetno vrijednog kulturnog naslijeđa, grad koji će Vam uvijek iznova ponuditi nešto novo i posve originalno.
Poštovajući njegovu kulturu i tradiciju, usudili smo se okušati da nahranimo i Vaše gladne oči.

(resetvation via e-mail)
gladneoci.zadar@gmail.com

                      ZADAR :radno vrijeme/working hours

                                        Monday = Ponedjeljak: zatvoreno/closed
                                        Tuesday = Utorak:   12:oo do 23:oo h
                                        Wednesday = Srijeda:  12:oo do 23:oo h
                                        Thursday = Četvrtak:  12:oo do 23:oo h
                                        Friday = Petak: 12:oo do 24:00 h
                                        Saturday = Subota: 12:oo do 24:oo h
                                        Sunday = Nedjelja12:oo do 23:oo h

JELOVNIK & VINSKA KARTA